Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Στην π – Private Security Services and Facilities Management Solutions αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, με ειδικά εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τη φύλαξη και ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας και πολιτιστικής εκδήλωσης όπως:


Εκθέσεις

Αθλητικές εκδηλώσεις

Συναυλίες

Συνέδρια

Δεξιώσεις

Events

Εκθέσεις

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τη φύλαξη και την ομαλή διεξαγωγή παντός είδους εκθέσεων σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους με εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας, αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και ασφαλούς και άμεσης εκκένωσης του χώρου.

Παρουσία φυλάκων επί εικοσιτετράωρου βάσεως.

Φύλαξη της κεντρικής εισόδου και του χώρου των ταμείων. Διαχείριση του κοινού κατά την είσοδο και την έξοδο για την αποφυγή συνωστισμού. Οπτικός έλεγχος των εισερχομένων και αποπομπή ανεπιθύμητων. Διευκόλυνση πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έλεγχος εισιτηρίων.

Περιπολίες εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την αποτροπή ανεπιθύμητων περιστατικών.

Ασφαλής μεταφορά χρημάτων από το ταμείο στην διαχείριση εφόσον είναι προσυμφωνημένο.

Συνοδεία VIP προσώπων και ειδικών προσκεκλημένων κατά την έλευση και είσοδο τους στο χώρο της έκθεσης από άτομα της εταιρείας μας.

Διαχείριση του χώρου πάρκινγκ των εκθετών και των επισκεπτών της έκθεσης εάν χρειάζεται και εφόσον είναι προσυμφωνημένο.

Δυνατότητα χρήσης patrol (περιπολικό) εάν είναι προσυμφωνημένο.

Εποπτεία των χώρων εκφόρτωσης και φόρτωσης των εκθεμάτων.

Αθλητικές εκδηλώσεις

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τη φύλαξη και την ομαλή διεξαγωγή παντός είδους αθλητικών εκδηλώσεων σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους με εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας, αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και ασφαλούς και άμεσης εκκένωσης του χώρου.

Διασφάλιση και τήρηση κανόνων ασφαλείας σε όλους τους χώρους του γηπέδου (εισόδους – εξόδους, κλίμακες, θύρες, διόδους διαφυγής, κοινόχρηστους χώρους, χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης).

Προ – έλεγχος και έλεγχος φιλάθλων και εισιτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή σε εισόδους – εξόδους και η ασφάλεια των θεατών. Επίσης να αποτρέπεται η είσοδος σε άτομα που τελούν υπό την επήρεια αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών καθώς και η εισαγωγή επικίνδυνων αντικειμένων  στο χώρο.

Προστασία αγωνιστικού χώρου από εισβολή θεατών.

Προστασία αποδυτηρίων διαιτητών και αθλητών.

Προστασία θέσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Προστασία χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης.

Φύλαξη θύρας V.i.p. προσώπων.

Φύλαξη θυρών.

Φύλαξη και έλεγχος χώρων στάθμευσης.

Συνεργασία και άμεση ενημέρωση για κάθε περιστατικό ασφαλείας των αρχών.

Συναυλίες

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τη φύλαξη και την ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους συναυλίας σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους με εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας, αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και ασφαλούς και άμεσης εκκένωσης του χώρου.

Έλεγχος θεατών και εισιτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή σε εισόδους – εξόδους και η ασφάλεια των θεατών. Επίσης να αποτρέπεται η είσοδος σε άτομα που τελούν υπό την επήρεια αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών καθώς και η εισαγωγή επικίνδυνων αντικειμένων  στο χώρο.

Διασφάλιση και τήρηση κανόνων ασφαλείας σε όλους τους χώρους διεξαγωγής της συναυλίας (εισόδους – εξόδους, κλίμακες, θύρες, διόδους διαφυγής, κοινόχρηστους χώρους, χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης).

Προστασία και συνοδεία καλλιτεχνών και V.i.p. προσώπων.

Φύλαξη παρασκηνίων και χώρων καλλιτεχνών.

Φύλαξη χώρων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Περιμετρική φύλαξη της σκηνής.

Συνέδρια – Δεξιώσεις – Events

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τη διακριτική φύλαξη και την ομαλή διεξαγωγή συνεδρίων, δεξιώσεων και κάθε είδους event με εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας, αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και ασφαλούς και άμεσης εκκένωσης του χώρου.

Φύλαξη χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου – δεξιώσεως – event.

Διακριτικός έλεγχος εισερχομένων εξερχομένων για την αποφυγή εισόδου ανεπιθύμητων προσώπων.

Υπηρεσίες γραμματείας.

Συνοδείες προσώπων για την ασφαλή τους προσέλευση και αποχώρηση προς και από το συνέδριο – δεξίωση – event.

Διάθεση οχημάτων παντός τύπου.

Φύλαξη χώρων στάθμευσης.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ