Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Στην π – Private Security Services and Facilities Management Solutions αναλαμβάνουμε την εύρεση, αξιολόγηση, εκπαίδευση και διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού για έργα υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών καθαρισμού.


Σε συνεννόηση με τους πελάτες μας γίνεται πλήρης ανάλυση των αναγκών τους καθώς και του έργου που πρόκειται να καλυφθεί και ορίζονται τα βασικά προσόντα και οι προϋποθέσεις για την αναζήτηση των πιθανών υποψηφίων.


Στην π – Private Security Services and Facilities Management Solutions αξιοποιώντας τη βάση υποψηφίων της εταιρείας μας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και εκπαιδευτικά ιδρύματα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης καθώς και εξειδικευμένα ψυχολογικά τεστ, προτείνουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.


Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:


Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη.

Πλήρης ανάλυση του συγκεκριμένου έργου και των αναγκών του πελάτη.

Αναζήτηση υποψηφίων από τη βάση υποψηφίων της εταιρείας μας, από εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συνέντευξη – αξιολόγηση – ψυχολογικά τεστ των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Πρόταση των επιλεγέντων υποψηφίων στον πελάτη για τελική έγκριση.

Εκπαίδευση των τελικώς επιλεγέντων υποψηφίων στην έδρα της εταιρείας μας ή στην έδρα του πελάτη εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Εκκίνηση του έργου.

Η ανάθεση εξεύρεσης, αξιολόγησης, και εκπαίδευσης προσωπικού στην π – Private Security Services and Facilities Management Solutions εξασφαλίζει στους πελάτες μας τα εξής πλεονεκτήματα:


Μείωση των γενικών λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

Πλήρης έλεγχος και μείωση του κόστους εργασίας.

Αύξηση της αποτελεσματικότητας μιας και το προσωπικό που διατίθεται έχει αξιολογηθεί κατάλληλα ώστε να πληρεί τις ανάγκες κάθε θέσης εργασίας και είναι πλήρως εκπαιδευμένο.

Ευελιξία στην εύρεση και επιλογή του προσωπικού καθώς και δυνατότητα αντικατάστασης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Αποκόμιση χρήματος και χρόνου στους πελάτες μας ώστε να μπορούν να ασχοληθούν απρόσκοπτα με τις κύριες δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους.

ΕΥΡΕΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ