Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Η φιλοσοφία μας στην π -Private Security Services and Facilities Management Solutions είναι πλήρως πελατοκεντρική, εστιάζοντας στις ανάγκες του πελάτη και στην πλήρη ικανοποίησή τους και εκφράζεται πλήρως από το moto “ΑΠΕΙΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ”.


Η εταιρική μας ευθύνη και οι επιχειρηματικές μας πρακτικές διέπονται από τις βασικές αρχές μας:


Επικεντρώνουμε στους πελάτες μας: Ακούμε προσεκτικά, κατανοούμε και προσδιορίζουμε τις ανάγκες τους στους τομείς της ασφάλειας και της διαχείρισης κτιρίων. Σχεδιάζουμε και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά και όχι εφαρμόζοντας τυποποιημένες ανεπιτυχείς πρακτικές. Με αξιοπιστία, συνέπεια, ειλικρίνεια, εχεμύθεια και πλήρη επαγγελματισμό δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.


Επενδύουμε στους ανθρώπους μας: Επενδύουμε στην ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων των ανθρώπων μας, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, παρέχοντας τους εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Υποστηρίζουμε πλήρως τα δικαιώματά τους ως εργαζομένων και ανθρώπων, ακούμε τις προσωπικές τους ανάγκες και στεκόμαστε πάντα δίπλα τους. Επιβραβεύουμε τον επαγγελματισμό τους, τη συνέπεια και την αφοσίωσή τους στις αρχές της εταιρείας μας.


Τηρούμε την κείμενη νομοθεσία: Συμμορφωνόμαστε και τηρούμε πλήρως την κείμενη νομοθεσία, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές, εκπληρώνουμε τις συμβατικές και οικονομικές μας υποχρεώσεις απέναντι στους υπαλλήλους μας και σε τρίτους.


Αναπτύσσουμε και συνεισφέρουμε στον κλάδο μας: Γνώστες των “κακώς κειμένων” που διέπουν τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, τασσόμαστε υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού, του τίμιου διαλόγου, των ανθρώπινων ωραρίων και αμοιβών. Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε πρακτικές που κρατούν τον κλάδο μας στάσιμο και τον απαξιώνουν, προτείνουμε βιώσιμες και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν.


Προσφέρουμε και προστατεύουμε το κοινωνικό και φυσικό μας περιβάλλον: Οι επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζουμε στην π -Private Security Services and Facilities Management Solution στρέφονται υπέρ της προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Χρησιμοποιούμε πρακτικές και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ανακυκλώσιμα υλικά. Δημιουργούμε νέες, βιώσιμες θέσεις εργασίας, στεκόμαστε αρωγοί και χορηγοί σε κοινωφελή ιδρύματα και φορείς, συνδράμουμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΡΧΕΣ