Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην π – Private Security Services and Facilities Management δίνουμε μεγάλη έμφαση στη σωστή επιλογή των ατόμων που θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας μας. Η διαδικασία που ακολουθούμε για την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων είναι η εξής:


Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση – βιογραφικό σημείωμα της εταιρείας μας. Περιέχονται ερωτήσεις που αφορούν θέματα υγείας και ιατρικού ιστορικού ώστε να καταστεί σαφές ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Γίνεται μια πρώτη επιλογή όσων πληρούν τα τυπικά και ειδικά προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι πελάτες μας.

Ακολουθεί προσωπική συνέντευξη κάθε υποψηφίου με τον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρείας μας.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε τεστ προσωπικότητας – ικανοτήτων -​ δεξιοτήτων. Με το τεστ αυτό επιτυγχάνονται:

α) Διαπιστώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ενσωματωθεί στο εργασιακό περιβάλλον και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.


β) Να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητες που διαθέτει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.


γ) Να εντοπιστεί η κατάλληλη φύλαξη που ανταποκρίνεται πλήρως στην προσωπικότητα και το προφίλ του υποψηφίου.


δ) Να εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα προσόντα του υποψηφίου προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις απασχόλησης.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τεστ η π – Private Security Services and Facilities Management προχωρά στην πρόσληψη του ατόμου προσφέροντας ένα σταθερό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, ικανοποιητικές αποδοχές και δυνατότητες εξέλιξης.