Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Στην π – Private Security Services and Facilities Management Solutions αναλαμβάνουμε την 24ωρη φύλαξη παντός είδους στατικών φυλάξεων με ένστολο προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Σκοπός μας είναι η πλήρης φύλαξη του χώρου, η πρόβλεψη και αποτροπή έκνομων ενεργειών εναντίον του φυλασσόμενου χώρου και των προσώπων αυτού, η αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών (θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ), η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών με πλήρη ασφάλεια, ο απρόσκοπτος και χωρίς προβλήματα ανεφοδιασμός προϊόντων καθώς και η ομαλή ροή σε εισόδους και εξόδους.


Ενδεικτικά οι φυλάξεις που αναλαμβάνουμε είναι:


Οικίες

Κτίρια

Εγκαταστάσεις

Καταστήματα

Εμπορικά κέντρα

Γραφεία

Εργοστάσια

Υπηρεσίες Reception

Ξενοδοχεία

Αεροδρόμια

Λιμενικές εγκαταστάσεις

Αθλητικοί χώροι

Αποθήκες

Πριν την ανάληψη κάποιου έργου προηγείται επίσκεψη στο χώρο φύλαξης, εκτιμούνται οι ιδιαιτερότητες του χώρου και οι ανάγκες φύλαξης, επισημαίνονται τα όποια κενά ασφαλείας και προτείνονται λύσεις αντιμετώπισής τους. Εν συνεχεία, σε συμφωνία πάντα με τον πελάτη και προς αποκλειστικό του όφελος, εκπονείται το σχέδιο ασφαλείας και δημιουργείται το τεχνικό εγχειρίδιο κάθε φύλαξης.


Σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα σε κάθε φύλαξη παρέχονται τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αποδοτικότερη εκπλήρωση του έργου όπως access control systems, cctv systems, ανιχνευτές μετάλλων κλπ.


Κάθε φύλακας της εταιρείας μας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του θα φέρει:


Άδεια προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΦΕΚ 54/Β΄/23.01.2003 (Σχετ: παρ. 2 αρθ. 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-κε’ από 14-11-97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.2518/97)

Εγκεκριμένη στολή της εταιρείας μας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται  στα παραπάνω

Υπηρεσιακή ταυτότητα

Αλεξίσφαιρο γιλέκο

Ρολόι χειρός, σφυρίχτρα, στυλό διαρκείας, σημειωματάριο τσέπης

Ο εξοπλισμός κάθε πόστου της φύλαξης θα περιλαμβάνει:


Ασύρματο

Κινητό τηλέφωνο

Φακό

Τεχνικό εγχειρίδιο αναλυτικών οδηγιών φύλαξης

Βιβλίο συμβάντων

Βιβλίο διαχείρισης κλειδιών

Φαρμακείο

Πυροσβεστήρα

Το προσωπικό μας διαθέτει εμπειρία, τις απαραίτητες γνώσεις και εκπαιδεύεται με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε φύλαξης και των απαιτήσεων του πελάτη. Η δε σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του ελέγχεται καθημερινά από τους επόπτες και τους υπεύθυνους ασφαλείας της εταιρείας μας με τακτικούς ελέγχους και αιφνιδιαστικές εφόδους.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ