Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ + ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ + ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ + ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
UNDER DEVELOPMENT Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ +

π – Private Security Services  | Powered by PHP Scripting.

Mail: info@p-security.grπ Private Security Services &

Facilities Management Solutions

Λεωφ. Γαλατσίου 74

Τ.Κ. 111 41 Γαλάτσι
211 0176583

6936040977

info@p-security.gr

www.p-security.gr


Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης αναμφισβήτητα αποτελούν σήμερα κομβικό παράγοντα στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία της καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.


Στην π – Private Security Services & Facilities Management Solutions αναλαμβάνουμε την προληπτική συντήρηση καθώς και την επισκευή των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας πλήρως εξειδικευμένο εργατοτεχνικό δυναμικό και εφαρμόζοντας τα υψηλότερα διεθνή στάνταρ ποιότητας και ασφαλείας. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:


Πλήρης καταγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων και εμπεριστατωμένες μελέτες για την προληπτική περιοδική και ετήσια συντήρησή τους καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και όλων των συστημάτων ασφαλείας

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων και βιομηχανικής ψύξης

Τοποθέτηση συντήρηση και επισκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Συντήρηση και επισκευή Ι/Τ εξοπλισμού

Πλήρης έλεγχος στις απαιτήσεις και τις προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών

Αναλυτική καταγραφή σε κάθε απαιτούμενη εργασία που αφορά συντήρηση ή βλάβη που προέκυψε καθώς και των υλικών που απαιτήθηκαν

Το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που παρέχουμε στην π – Private Security Services & Facilities Management Solutions με την χρήση εξειδικευμένου προσωπικού και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών σας εγκαταστάσεων με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή απόδοση παρέχοντας στους χρήστες αυτών το μέγιστο βαθμό εξυπηρέτησης, άνεσης και ασφάλειας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ